درحال بارگذاری

لیست حقوق و دستمزد 95
آبان 24, 1394 0

خلاصه لیست حقوق ودستمزد

نوشته شده توسط :مدیر اصلی درآبان 24, 1394

حداقل حقوق و دستمزد سال ۱۳۹۵ به شرح ذیل می باشد:
۱- حداقل دستمزد روزانه برای تمامی کارگران (قرارداد دائم یا موقت) مبلغ ۲۷۰۷۲٫۲ تومان
نرخ پایه سنوات در سال ۹۵ برای کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یکسال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد؛ اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، روزانه ۱۰۰۰ تومان می باشد. (همانند سال قبل – بدون تغییر)

۲- حداقل دستمزد و حقوق ماهیانه سال ۱۳۹۵ کارگران و مشمولان قانون کار کشور با ۱۴ درصد افزایش نسبت به سال قبل برابر ۸۱۲۱۶۵ تومان می باشد. (حداقل حقوق ماهیانه هر کارگر)
حداقل حقوق ماهیانه هر کارگر مجرد+مزایا = ۹۷۲۱۶۵ تومان.
حداقل حقوق ماهیانه هر کارگر متاهل دارای یک فرزند+مزایا = ۱۰۵۳۳۸۰ تومان.
حداقل حقوق ماهیانه هر کارگر متاهل دارای دو فرزند+مزایا = ۱۱۳۴۵۹۹٫۲ تومان.
بن خرید (خواروبار) = ۱۱۰۰۰۰ تومان (همانند سال قبل – بدون تغییر)
حق مسکن = ۲۰۰۰۰ تومان (همانند سال قبل – بدون تغییر – صحبت هایی پیرامون تصویب افزایش این رقم به ۴۰۰۰۰ تومان مطرح شده است)
میزان عیدی سال ۹۵ = حداقل ۱۶۲۴۰۰۰ و حداکثر ۲۴۳۶۰۰۰ تومان
تعداد تقریبی کارگران و مشمولان قانون کار در سال ۹۵ = بیش از ۱۳ میلیون نفر
طبق قانون، حق اولاد تنها به دو فرزند خانوار تعلق می گیرد و در صورتی که کارگران دارای فرزندان بیشتری باشند، مبلغ جدیدی به آنها پرداخت نمی شود.

خلاصه جدول دستمزد و حقوق در سال ۱۳۹۵
————————————————
حداقل دستمزد ماهیانه ۸۱۲۱۶۵ تومان
حق مسکن ماهیانه ۲۰۰۰۰ تومان (صحبت هایی پیرامون تصویب افزایش این رقم به ۴۰۰۰۰ تومان مطرح شده است
حق بن نقدی (خواروبار) ۱۱۰۰۰۰ تومان
حق اولاد برای یک فرزند ۸۱۲۱۶ تومان
حق اولاد برای دو فرزند ۱۶۲۴۳۲ تومان
پایه سنوات روزانه ۱۰۰۰ تومان
حداقل مزد روزانه ۲۷۰۷۲٫۲ تومان
مجموع دریافتی افراد مجرد ماهیانه ۹۷۲۱۶۵ تومان
مجموع دریافتی افراد متاهل با یک فرزند ماهیانه ۱۰۵۳۳۸۰ تومان
مجموع دریافتی افراد متاهل با دو فرزند ماهیانه ۱۱۳۴۵۹۹٫۲ تومان
میزان عیدی کارگران در سال ۹۵ : حداقل ۱۶۲۴۰۰۰ و حداکثر ۲۴۳۶۰۰۰ تومان
میزان عیدی کارکنان دولت در سال ۱۳۹۵: حدود ۷۵۰۰۰۰ تومان )قطعی نیست(
میزان افزایش حقوق کارکنان دولت متعاقباً اعلام خواهد شد.
سقف مالیات کارگران در سال ۹۵ سالانه ۳۵۰۰۰۰ تومان

حداقل حقوق کارمندان دولت سال ۱۳۹۵
————————————————
۱- ضریب حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و قضات به میزان ۲۱۹۴۹ ریال تعیین می شود.

۲- ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارگران دولت، مصوب ۱۳۷۰ (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست های سیاسی وزارت امور خارجه) به میزان ۱۵۴۱ ریال تعیین می شود.

۳-سقف افزایش حقوق کارکنان موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی، غیر دولتی، بانک ها دولتی، بیمه ها و شرکت های دولتی ۱۲ درصد تعیین می شود.

۴- حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین بند ۵ این تصویب نامه به میزان ۹ میلیون (۹۰۰۰۰۰۰) ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارمندان ۷ برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می شود.

۵- حداقل حقوق و فوق العاده شغل کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به ۶۰۰۰۰۰۰ ریال و حداکثر ۷ برابر حداقل مذکور در این بند تعیین می شود.

بخشنامه حداقل دستمزد و حقوق در سال ۱۳۹۵:
– صفحه اول بخشنامه
– صفحه دوم بخشنامه
– صفحه سوم بخشنامه
– صفحه چهارم بخشنامه
– صفحه پنجم بخشنامه
همواره می توانید کامل ترین اطلاعات درباره میزان حقوق، دستمزد و قوانین مربوط به کار را در تارنمایrkj.mcls.gov.ir که متعلق به اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، مطالعه نمایید.

حداقل حقوق وزارت کار – حداقل حقوق کارگر – حداقل حقوق تامین اجتماعی – حداقل حقوق اداره کار – حداقل حقوق ۹۵ – حداقل حقوق ۱۳۹۵ – حداقل دستمزد – حداقل دستمزد روزانه – حداقل دستمزد روزانه سال – حداقل دستمزد ۱۳۹۵ – حداقل دستمزد ۹۵ – حداقل حقوق بازنشسته – حداقل حقوق بازنشستگان – حداقل عیدی و پاداش

 

=========================================================

حداقل حقوق و دستمزد سال ۱۳۹۴ به شرح ذیل می باشد:
۱- حداقل دستمزد روزانه برای تمامی کارگران (قرارداد دائم یا موقت) مبلغ ۲۳۷۴۷٫۵ تومان.
کارگرانی که در سال ۱۳۹۴ دارای یکسال سابقه کار باشند، مبلغ ۱۰۰۰ تومان به ازای هر روز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت می شود.

۲- حداقل دستمزد و حقوق ماهیانه سال ۱۳۹۴ کارگران و مشمولان قانون کار کشور با ۱۷ درصد افزایش ۷۱۲۴۲۵ تومان می باشد. (حداقل حقوق ماهیانه هر کارگر)
حداقل حقوق ماهیانه هر کارگر مجرد+مزایا = ۸۹۲۴۳۰ تومان.
حداقل حقوق ماهیانه هر کارگر متاهل دارای یک فرزند+مزایا = ۹۶۳۶۷۱ تومان.
حداقل حقوق ماهیانه هر کارگر متاهل دارای دو فرزند+مزایا = ۱۰۳۴۹۱۲ تومان.
بن خرید = ۱۱۰۰۰۰ تومان
حق مسکن = ۲۰۰۰۰ تومان (صحبت هایی پیرامون تغییر این رقم به ۴۰۰۰۰ تومان مطرح شد، اما تاکنون اجرایی نشده است)

۳- حداقل حقوق کارمندان دستگاه‌های اجرایی (موضوع تبصره ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری) ۷۵۰۰۰۰ تومان. / حداکثر حقوق و مزایای مستمر ۷ برابر حداقل حقوق ذکر شده.

۴- حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران ۷۵۰۰۰۰ تومان. / حداکثر حقوق ۷ برابر حداقل حقوق بازنشستگی.

۵- حداقل حقوق کارکنان خدمات شهری و رفتگران شهرداری با یک شیفت کار و به همراه بیمه ۹۵۰۰۰۰ تومان

۶- حداقل دستمزد و حقوق ماهیانه کارگران کار موقت بدون اضافه کاری (کارگران قرارداد موقت خدماتی) ۸۱۳۳۵۵ تومان / حداکثر حقوق و دستمزد کارگران کار موقت ۱۰۲۳۰۰۰ تومان.

خلاصه جدول دستمزد و حقوق در سال ۱۳۹۴
————————————————
حداقل دستمزد ماهیانه ۷۱۲۴۲۵ تومان
حق مسکن ماهیانه ۲۰۰۰۰ تومان (صحبت هایی پیرامون تغییر این رقم به ۴۰۰۰۰ تومان مطرح شد، اما تاکنون اجرایی نشده است)
حق بن نقدی (خواروبار) ۱۱۰۰۰۰ تومان
حق اولاد برای یک فرزند ۷۱۲۴۱ تومان
حق اولاد برای دو فرزند ۱۴۲۴۸۲ تومان
پایه سنوات روزانه ۱۰۰۰ تومان
حداقل مزد روزانه ۲۳۷۴۷ تومان
مجموع دریافتی افراد مجرد ماهیانه ۸۹۲۴۳۰ تومان
مجموع دریافتی افراد متاهل با یک فرزند ماهیانه ۹۶۳۶۷۱ تومان
مجموع دریافتی افراد متاهل با دو فرزند ماهیانه ۱۰۳۴۹۱۲ تومان

بخشنامه حداقل دستمزد و حقوق در سال ۱۳۹۴:
بخشنامه حداقل دستمزد و حقوق سال ۱۳۹۴ | بخشنامه حداقل دستمزد و حقوق سال ۱۳۹۴ | بخشنامه حداقل دستمزد و حقوق سال ۱۳۹۴ | بخشنامه حداقل دستمزد و حقوق سال ۱۳۹۴ | بخشنامه حداقل دستمزد و حقوق سال ۱۳۹۴ |

منبع :‌وبفا

Print Friendly, PDF & Email

دیدگاهتان را بنویسید

مشتری های ما

برخی از شرکت های طرف قرارداد شرکت آما پردازش ایساتیس

تمامی حقوق مادی و معنوی این سامانه برای شرکت آماپردازش ایساتیس محفوظ بوده و هرگونه کپی برداری از آن پیگرد قانونی خواهد داشت.